THÔNG TIN VỀ VIỆC TRUNG TÂM MỞ CỬA LẠI

Trung Tâm Cộng Ðồng Mississauga đã mở cửa lại! Do đại dịch COVID-19, xin làm hẹn trước khi đến.

 

Xin vui lòng điền và hoàn tãt mẫu đơn này trong vòng 30 phút TRƯỚC giờ hẹn đến cộng đồng của quý vị.

Bấm vào đây để tải xuống phiên bản tài liệu WORD Bảng câu hỏi COVID-19 Sàng lọc cho Khách Hàng.

Bấm vào đây để tải xuống phiên bản tài liệu PDF Bảng câu hỏi COVID-19 Sàng lọc cho Khách Hàng.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến bảng câu hỏi, vui lòng liên hệ (905) 891-3825

 

Xin vào bên dưới trang này để xem cách làm hẹn và liên hệ với chúng tôi. Xin nhớ đeo khẩu trang khi đến. Trung tâm có các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng và có kiểm tra nhiệt độ tại chỗ.

 

Các học viên lớp cuối tuầnthành viên VCCM xin bấm vào đây điền vào đơn này.
Xin vui lòng điền mẫu đơn này 30 phút TRƯỚC khi đến.

Bấm vào đây để tải xuống phiên bản tài liệu WORD Bảng câu hỏi Kiểm tra COVID-19 cuối tuần.

 

Các lớp tiếng Anh giành cho người mới đến sẽ hoat động trở lại tùy thuộc vào lệnh của sở y tế Public Health Ontario.

Cảm ơn sự hợp tác của quý vị và hy vọng sẽ gặp lại tất cả trong thời gian sớm nhất có thể.

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH SẮP ĐẾN

Sinh Hoạt Ngoài Trời Thường Niên - Do COVID-19, buổi sinh hoạt ngoài trời của Trung Tâm Cộng Ðồng Mississauga sẽ hoãn lại đến tháng 7/2022.

Cuộc thi tuyển chọn tài năng -  Do COVID-19, chương trình thi tuyển chọn tài năng sẽ hoãn lại đến tháng 8/2022.

Do COVID-19, chương trình tham gia chống kỳ thị chủng tộc chung với cảnh sát vùng Peel sẽ hoãn lại đến tháng 6/2022.

Những hoạt động của Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam Mississauga

Xin bấm vào đây để đọc bài báo về những sinh hoạt ở Trung Tâm Cộng Đồng Việt Nam.