Thông Tin Liên Lạc

Địa chỉ: 600 Lakeshore Road East. Mississauga, ON, L5G 1J4
Điện thoại: (905) 891-3825
E-mail: vccm2021mississauga@gmail.com
Giờ làm việc: Thứ hai đến Thứ sáu từ 8 giờ 30 sáng đến 4:00 chiều

 

Quản Lý Chương Trình/ Giám Đốc Điều Hành

Kim Le
Điện thoai: (905) 891-3825

Thành Viên Thường Trực

Ông Sven Spengemann - Thành Viên Của Quốc Hội Của Mississauga-Lakeshore

Đóng góp ý Kiến

Xin vui lòng điền và hoàn tất mẫu đơn đóng góp ý kiến này. Chân thành cảm ơn thời gian và những ý kiến đóng góp của quý vị.

Bấm vào đây để tải xuống phiên bản tài liệu WORD của Đóng Góp Ý Kiến.

Bấm vào đây để tải xuống phiên bản tài liệu PDF của Đóng Góp Ý Kiến.

Bình Luận và Đóng Góp

Họ và tên:
Địa chỉ Email:
Góp ý: