Chương Trình Huấn Luyện Tiếng Anh Những Người Mới Đến Canada

Các dịch vụ trông trẻ được điều hành bởi các nhân viên được chứng nhận của ECE (Early Childhood Education) dành riêng cho sức khỏe, sự an toàn và giáo dục của trẻ em. Chúng tôi cung cấp một môi trường an toàn và vui vẻ cho trẻ em học tập và vui chơi.

  • Dịch vụ trông trẻ được cung cấp miễn phí cho trẻ em từ 18 tháng đến tuổi đi học.
  • Người học phải tham gia chương trình LINC / các lớp tiếng Anh để sử dụng dịch vụ trông trẻ.

Cách thức đăng ký

Chương trình giữ trẻ hằng ngày trực tuyến

Mẫu đơn đang ký cho các bé vào chương trình Giữ trẻ miễn phí hằng ngày (từ thứ Hai đến thứ sáu)

  • Bấm vào đây để điền vào mẫu đơn Đăng ký hàng ngày trực tuyến
  • Bấm vào đây để tải xuống phiên bản tài liệu WORD của mẫu đơn Đăng ký hàng ngày trực tuyến.
  • Bấm vào đây để tải xuống phiên bản tài liệu PDF của mẫu đơn Đăng ký hàng ngày trực tuyến.

Chương trình giữ trẻ theo dạng ghé vào khi có hẹn với Trung tâm / trong một thời gian ngắn và không thường xuyên:

  • Bấm vào đây để điền vào mẫu đơn Đăng ký ngắn ngày trực tuyến.
  • Bấm vào đây để tải xuống phiên bản tài liệu WORD của mẫu đơn Đăng ký ngắn ngày trực tuyến.
  • Bấm vào đây để tải xuống phiên bản tài liệu PDF của mẫu đơn Đăng ký ngắn ngày trực tuyến.